*preturile sunt exprimate in RON
*preturile pot varia, in functie de complexitatea lucrarii
*preturile sunt raportate la timpul normal de executie, pentru urgente se va percepe aditional 5O% din valoarea executiei (urgenta 24 de ore)
*preturile nu includ valoarea materialului